Euro.Message madebycat

GEÇMİŞ SERGİLER

Gitme Turnam Karma Sergi

31.10.2013 - 16.11.2013

Anadolu'da yok olmak üzere olan turnaları kurtarmak içinsanatçılar ele ele verdi:

Mevlüt Akyıldız, Mustafa Ata, Ertuğrul Ateş, Zahit Büyükişliyen, Adil CanAhmet Çerkez, Handan Figen, Ergin İnan, Fevzi Karakoç, Şirin İskit KanberiGülveli Kaya, Ekrem Kahraman, Gülsün Karamustafa, Komet, Bihrat Mavitan,Bahar Oskay, Erman Özbaşaran, Süleyman Saim Tekcan

Doğu ve Orta Anadolu'daki sazlıklarda yaşayan, aşırı otlatma, konvansiyonel tarımuygulamaları ve sulak alanların kurutulması sonucunda yaşam alanları yok edilen turnalarınnesli tükenmek üzere. Symbiosis Sağlık ve Doğa Gönüllüleri Derneği, bu konudafarkındalık yaratmak, halkı bilgilendirmek ve Doğa Derneği'nin Turna Koruma Projesinekaynak sağlamak amacıyla, ismi geçen değerli sanatçıların katılımıyla ve Feyziye Mektepleri Vakfı'nın desteğiyle Galeri Işık'ta 'Gitme Turnam' adlı bir karma sergi düzenliyor.

On binlerce yıldır Anadolu'da yaşamakta olan Telli Turna (Grus virgo) artık bu topraklardaüremiyor. Dünyada sadece 20 çiftten az kalmış olan Anadolu Dağ Turnasını (Grus grusarchibaldi) ise bizden sonraki nesiller göremeyebilir. Oysa ki turnalar, Anadolu'nun takendisi, Anadolu'nun kültürüdür. 14.000 sene önce, göbekli tepedeki sütunlara nakşedilen,türkülerimizde, masallarımızda, halk edebiyatında sevgiliye haber uçuran, tarlaya bereketgetiren, vefanın, sevginin sembolü olan turnaların yok olmasıyla koskoca bir kültür de yokoluyor. Doğayı yok ettiğimizde sanatı da yok ediyoruz.

Sergide ayrıca, doğa korumaya ve yok olmak üzere olan kelaynaklara dikkatimizi çeken ilkisimlerden, 'kuş ressamı' olarak bilinen Salih Acar'ı hatırlamak için onun bir eserine de yerveriyoruz.

Kelaynakları yok olmaktan kurtardığımız gibi turnaları da kurtarabiliriz